Usługa faktoringu nie ogranicza się wyłącznie do kwestii płynności płatniczej i bieżących spłat pojawiających się należności. Błyskawiczne finansowanie faktur jest także okazją do zbudowania ogromnej przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzanie nowych produktów, bez zbędnego oczekiwania. W jaki sposób faktoring wspiera przedsiębiorców, którzy planują rozszerzyć ofertę swych produktów oraz usług? Odpowiedź w dzisiejszym artykule!

Faktoring a innowacyjne projekty

Aby określić realną wartość usługi faktoringu dla kontekstu rozwoju nowych produktów, warto przeanalizować strukturę użytkowników tego praktycznego narzędzia. Zgodnie z danymi, dostępnymi w serwisie faktoring.pl, struktura obrotów firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów IV kwartale 2023 r. w ujęciu sektorowym wskazuje na zdecydowaną przewagę sektora produkcyjnego.

Te dane udowadniają, że faktoring jest świetną formą wsparcia dla ambitnych i innowacyjnych właścicieli biznesów. Taka asysta gwarantuje bowiem szereg korzyści, których nie dostarczają inne formy finansowania. Jednocześnie, faktoring ogranicza do minimum niezbędną biurokrację – zaliczka dostępna jest już po podpisaniu umowy. Jakie są pozostałe benefity?

Pokrycie kosztów

Projektowanie i rozwój innowacyjnego produktu wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz wydatkami. Opłaty te mogą być związane z koniecznością wykonania specjalistycznych badań, pozyskiwania pozwoleń lub licencji, zakupem odpowiednich materiałów oraz surowców, produkcją prototypów, zabezpieczeniem patentu, a w końcu – uruchomieniem efektywnej kampanii marketingowej.


Każdy element tak złożonego procesu oznacza spore wydatki dla budżetu przedsiębiorstwa. Korzystanie z faktoringu gwarantuje jednak błyskawiczny dostęp do gotówki i pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków. Dzięki takiemu wsparciu, firma może obsługiwać bieżące zobowiązania oraz zamówienia, bez rezygnacji z rozwoju nowego produktu.

Czas to pieniądz

Tytuł kolejnego akapitu doskonale odzwierciedla sytuację przedsiębiorstw, które planują wprowadzić nową ofertę na rynek. Każdy dzień zwłoki oznacza bowiem dodatkowe wydatki oraz rezygnację z potencjalnego zysku. Faktoring pozwala na znaczne przyspieszenie całej procedury, a to przekłada się na zdecydowanie większy wskaźnik zainteresowania potencjalnych konsumentów. Dlaczego?


Faktoring oznacza bowiem skrócenie cyklu rozwoju danego produktu i szybkie reagowanie na bieżące oraz realne potrzeby klientów. W rezultacie, usługa finansowania faktur jest narzędziem wzmacniającym wartość i potencjał nowatorskiego produktu.

Minimalizacja ryzyka

Warto podkreślić, że nowy produkt lub usługa to ogromna szansa, ale również ryzyko niepowodzenia. Faktoring efektywnie minimalizuje niebezpieczeństwo innowacyjnej inwestycji. Dzięki opcji szybkiego finansowania faktur przedsiębiorstwo zabezpiecza kapitał finansowy, przeznaczony na dotychczasowe funkcjonowanie firmy.

Podsumowanie

Dominacja firm korzystających z fachowego faktoringu nie ogranicza się wyłącznie do zapewnienia płynności finansowej. Prawdziwą wartością dodaną  jest bowiem bezzwłoczne reagowanie na trendy i potrzeby klientów.

W konsekwencji, współpraca z profesjonalnym faktorem umożliwia znacznie szybsze wprowadzenie danego produktu na rynek. Dzięki temu umacnia się pozycja konkurencyjna całego przedsiębiorstwa, otwierając dostęp do systematycznego rozszerzania oferty. 


Umów niezobowiązującą rozmowę z konsultantami, którzy przedstawią wszystkie benefity faktoringu:  https://pragmago.pl/.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 0 - 0 głosów